Kolom Rektor

ISLAM SUBTANTIF

ليس البر ان تولو ا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملئكة والكتب والنبين واتى المال على حبه ذوى القربى واليتمى والمسكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب واقام الصلوة واتى الزكوة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصبرين ف الپأساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا واولئ

Selengkapnya ...

NABI DIAJAK BERKOLUSI

وان كادوا ليفتنونك عن الذى اوحينا اليك لنفترى علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا. ولولا ان ثبتنك لقد كدت تركن اليهم شيئاقليلا ( الاسرء : ٧٣-٧٤) "Dan mereka hampir memalingkan engkau (Muhammad) dari apa yg telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yg lain terhadap Kami, dan jika demikian tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Dan sekiranya Kami tidak memperteguh (hati) mu, niscya engkau hampir saja condong sed

Selengkapnya ...

LIBERALISASI POLIGAMI

وان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثني و ثلث وربع فأن خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذالك ادنى الا تعولوا ( النساء : ٣) "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kaw

Selengkapnya ...

MENELADANI UMAR BIN ABDUL AZIZ

Suatu hari Umar bin Abdul Aziz menyewa seekor unta dari seorang pemilik unta untuk perjalanan ke luar kota. Di tengah perjalanan yang kanan dan kirinya penuh dengan pepohonan, tiba-tiba serban Umar tersangkut pohon dan jatuh ke tanah. Setelah satu kilometer, Umar baru diberi tahu bahwa serbannya terseret pohon. Lalu, Umar turun dari unta dan berjalan mengambil serbannya. “Wahai Amirul Mukminin mengapa engkau mengambil sendiri serban itu? Bukankah kita bisa mengambilnya dengan mengendarai unta,” tanya sang pemilik unta kepada Umar te

Selengkapnya ...

PEJABAT PENJILAT

Suatu hari Abu Nawas diundang sultan untuk mengikuti pertemuan di istana yang para menterinya suka bermaksiat dan cenderung korup. Sebelum pertemuan laksanakan, Abu Nawas dipanggil menghadap sultan. “Wahai Abu Nawas maukah kau aku beri tugas?” tanya Sultan. Abu Nawas menyatakan kesediaannya. “Apa hukumannya kalau kau gagal dalam melaksanakan tugas?” desak Sultan.  “Aku siap dihukum 10 kali cambukan,” ujar Abu Nawas. Sultan pun memerintahkan para dayan

Selengkapnya ...